Pro rok 2023-2024 jsme obdrželi podporu od Jihočeského kraje na činnost mládeže.

Cíl dotace tedy podpora sportovní přípravy dětí a mládeže se podařilo naplnit. Z prostředků v rámci dotace byly nakoupeny dresy a chrániče pro děti. Dotace byla dále použita na úhradu nájmu tréninkových prostor od firmy MY FIT ČK s.r.o.

Moc děkujeme za podporu a dotaci od Jihočeského kraje.